De boerderij

Onze boerderij is een klein traditioneel familiebedrijf met een polycultuur volgens de regels van de biologische landbouw. Een deel van de boerderij is voorbehouden voor de teelt van graangewassen. Het ander deel in de Maasvallei is voorbehouden voor onze kleine kudde melkkoeien. Onze koeien maken deel uit van het ras "Vosgienne" en ze worden gekenmerkt door hun zwart-witte huid, hun witte ruglijn en hun vlekken. Ons ras "Galloway" is eerder zwart en hoornloos. Het landbouwbedrijf bevindt zich net buiten het dorp.

Op de boerderij hebben we ook onze kleine vrienden zoals de dieren van de hoenderhof (haan, kippen, kalkoen, eend, gans), een moestuin en een boomgaard. Dit alles wordt geteeld zonder meststoffen en zonder behandeling.

Sinds 2016 hebben we een belangrijke boomaanplanting gerealiseerd in de landbouwpercelen om een agroforestry systeem of boslandbouw, aan te leggen: het planten en/of beheren van bomen in combinatie met landbouw of veeteelt.

Het doel van deze combinatie is opnieuw een leefmilieu op te richten waar een nog grotere biodiversiteit wordt bevorderd, zowel onder de grond als in de verschillende vegetatielagen.